top of page
Surface_312.jpg

Mijn visie op dans, beweging &
creativiteit

De kracht van dans en beweging voor persoonlijke ontwikkeling  

Met Move2Create verkies ik het om te vertrekken vanuit mogelijkheden eerder dan vanuit problemen. Ik beschouw het lichaam als een extra ‘poort’ naar andere lagen van wijsheid en kennis. Op een speelse, creatieve en bewegingsvolle manier gaan mensen op persoonlijk onderzoek samen met anderen en met hun lichaam als wegwijzer. Door middel van speelse bewegingsopdrachten ontdekken ze hoe hun lichaam beweegt, welk verhaal hun lichaam tot leven brengt en hoe ze samen met anderen kunnen creëren. Ik kan nog steeds enorm ontroerd en verrast worden door de kracht van mijn werk. De methodieken en technieken zijn zo waardevol en kunnen zoveel schoonheid & diepgang teweeg brengen. Dat is iets wat ik enorm koester en waar ik dan ook soms echt geëmotioneerd over kan worden. 

De verbinding tussen dans/beweging enerzijds en persoonlijke groei anderzijds is voor mij een zeer logische schakel. Hoe kan je immers als mens volledig en diepgaand ontwikkelen als het lichaam er niet bij betrokken wordt? Of hoe kan je ten volle bewegen en dansen als de connectie met wie je ten diepste bent niet wordt gemaakt?
 

Wat is dans- & bewegingstherapie?

 

Bij dans- en bewegingstherapie staan het doen en ervaren via het lichaam centraal. De American Dance Therapy Association (ADTA) definieert dans- en bewegingstherapie als “the psychotherapeutic use of movement to promote emotional, social, cognitive and physical integration of the individual”.​

 

Met behulp van dans- en bewegingsmethoden zoals improvisatie, compositie, spel, synchronisatie, relaxatie en het gebruik van metaforen leren mensen om zich op authentieke wijze te uiten en daaraan betekenis te geven. De focus wordt gelegd op de persoonlijke ervaring en op het innerlijke dansproces, eerder dan op de uiterlijke vorm van de bewegingen. Dans en beweging worden hier gebruikt om het onbewuste en onzichtbare, bewust en zichtbaar te maken. Deelnemers leren zo te luisteren naar de wijsheid van hun lichaam.

Naast het behandelen van psychologische, mentale en lichamelijke klachten wordt deze ervaringsgerichte vorm van therapie steeds meer toegepast in preventieve praktijken. Zo kan dans- en bewegingstherapie worden ingezet ten behoeve van diverse veranderings-, ontwikkelings-, acceptatie- en bewustwordingsprocessen.

hulki-okan-tabak-qlBjCgBAYAU-unsplash.jpg

Over creativiteit, creëren en positieve gezondheid

 

Het doorlopen van een creatieproces helpt mensen een wezenlijke relatie te leggen met zichzelf, met anderen en met de wereld. In heel het proces zit een grote constructieve en activerende kracht verborgen. Het dansen, bewegen, spelen, experimenteren en creëren genereert positieve emoties als plezier, inspiratie, hoop en trots. Deze emoties stimuleren het opbouwen van fysieke, intellectuele, psychologische en sociale hulpbronnen. Zo dragen creatieprocessen bij tot positieve gezondheid. In dit concept wordt gezondheid omschreven als “het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”.​ 

 

Door deelname aan zulke creatieve processen ervaren deelnemers letterlijk hun eigen regie en ontdekken ze zelf sleutels om een veerkrachtig en betekenisvol leven te leiden, waardoor ze flexibeler kunnen omgaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen die sowieso bij het leven horen.